Công ty TNHH Ô TÔ NHẬT DƯƠNG

Showroom 1: KCN VÕ CƯỜNG , phường Võ Cường, Tp Bắc Ninh
Showroom 2: Quốc lộ 18, Cầu Ngà , Chu Mẫu, phường Vân Dương, Tp Bắc Ninh
Showroom 3: Cụm Công nghiệp Dĩnh Kế, Phường Vĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Shouwrom  4: DONGBEN Hải Dương. Quốc Lộ 5,Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
Hotline: 0976592716 – 0888420666 – 0988908609
Website 1: www.dongbenbacninh.vn

THÔNG TIN CỦA BẠN